Close
คุณไม่มีรายการสินค้าในรถเข็นของคุณ
ค้นหา
Filters
กล่องของขวัญนี้ออกแบบมาสำหรับโต๊ะทำงานแสนสุข สิ่งของที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบบนโต๊ะและการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย!
รหัสสินค้า: SKU00042
฿1,100

The Busy Bee Box Set

เพื่อเพิ่มประสิทธิการภาพของการทำงาน กล่องสำหรับเริ่มต้นของการทำงาน!

กล่องของขวัญนี้สามารถจะช่วยสร้างความประทับใจกับผู้ที่ได้รับได้ และคุณรู้หรือไหมว่าคือความประทับใจครั้งแรกสำคัญมากๆ ของขวัญกล่องนี้สามารถเป็นของขวัญที่คุณเลือกที่จะให้เพื่อต่อรับเพื่อนร่วมงานคนใหม่
กล่องนี้จะเป็นการแสดงความดีใจกับคนพิเศษของคุณได้ดีเยี่ยม

ของขวัญในกล่อง

1 x โน้ตบุ๊ก 

1 x ปากกาเน้นข้อความมีสองสี

1 x ปากกาหมึกสีดำ

1 x ที่ใส่นามบัตร

1 x ชุดของใช้สำหรับออฟฟิต

1 x กล่องใสของอเนกประสงค์

1 x การ์ดอวยพร


* เพียงส่งข้อความส่วนตัวของคุณให้เราทราบในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน (กล่องของขวัญทั้งหมดรวมกล่องและห่อ)

The Busy Bee Box Set

เพื่อเพิ่มประสิทธิการภาพของการทำงาน กล่องสำหรับเริ่มต้นของการทำงาน!

กล่องของขวัญนี้สามารถจะช่วยสร้างความประทับใจกับผู้ที่ได้รับได้ และคุณรู้หรือไหมว่าคือความประทับใจครั้งแรกสำคัญมากๆ ของขวัญกล่องนี้สามารถเป็นของขวัญที่คุณเลือกที่จะให้เพื่อต่อรับเพื่อนร่วมงานคนใหม่
กล่องนี้จะเป็นการแสดงความดีใจกับคนพิเศษของคุณได้ดีเยี่ยม

ของขวัญในกล่อง

1 x โน้ตบุ๊ก 

1 x ปากกาเน้นข้อความมีสองสี

1 x ปากกาหมึกสีดำ

1 x ที่ใส่นามบัตร

1 x ชุดของใช้สำหรับออฟฟิต

1 x กล่องใสของอเนกประสงค์

1 x การ์ดอวยพร


* เพียงส่งข้อความส่วนตัวของคุณให้เราทราบในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน (กล่องของขวัญทั้งหมดรวมกล่องและห่อ)

*
*
*